Akcia bola zrušená!
MTBIKER odporúča ŠKODA Vlko Hron MTB
Sme mediálnym partnerom akcie.
AKCIA ZRUŠENÁ
Tento ročník Škoda Vlko Hron MTB maratónu sa kvôli hrozbe koronavírusu ruší.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín konania:
2. mája 2020

Disciplíny a kategórie:
(75km maratón, 47km polmaratón, 27km štvrťmaratón, štafeta 27km + 10km, 8km a 2km)

75km maratón:
MM: Muži ročník 1981 – 2001 /75km/ 19-39
MBM: Muži ročník 1971 – 1980 /75km/ 40-49
MCM: Muži ročník 1961 – 1970 /75km/ 50-59
MDM: Muži ročník 1960a starší /75km/ 60+
ZM: Ženy ročník 2001 a staršie /75km/ 19+

47km polmaratón:
JP: Juniori ročník 2002 – 2003 /47km/ 17-18
MP: Muži ročník 1981 – 2001 /47km/ 19-39
MBP: Masters B ročník 1971 – 1980 /47km/ 40-49
MCP: Masters C ročník 1961 – 1970 /47km/ 50-59
MDP: Masters D ročník 1960 a starší /47km/ 60+
ZJP: Juniorkyročník 2002 – 2003 /47km/ 17-18
ZP: Ženy ročník 1981– 2001 /47km/ 19-39
ZMBP: Ženy Masters B ročník 1971 – 1980 /47km/ 40-49
ZMCP: Ženy Masters C ročník 1970 a staršie /47km/ 50+

E-BIKE47:
súťaž elektrobicyklov ročník 2001+ /47km, terén/ 19+

Na trati 47 km budú vyhodnotené tri najlepšie družstvá prihlásené pod jedným názvom / klub, firma /,ktorým sa bude rátať čas trom najlepším z družstva.

27km štvrťmaratón:
KŠ: Kadeti ročník 2004 – 2005 /27km/ 15-16
JŠ: Juniori ročník 2002 – 2003 /27km/ 17-18
MŠ: Muži ročník 1981 – 2001 /27km/ 19-39
MBŠ: Masters B ročník 1980 a starší /27km/ 40-49
MCŠ: Masters C ročník 1971 – 1879 /27km/ 50-59
MDŠ: Masters D ročník 1961 a starší /27km/ 60+
ZKŠ: Kadetky ročník 2004 – 2005 /27km/ 15-16
ZJŠ: Juniorky ročník 2002 – 2003 /27km/ 17-18
ZŠ: Ženy ročník 1981 – 2001 /27km/ 19-39
ZMBŠ: Ženy Masters B ročník 1971 – 1980 /27km/ 40-49
ZMCŠ: Ženy Masters C ročník 1970 a staršie /27km/ 50+
Škoda Family rodinné družstvádieťa + jeden dospelý /rodič, súrodenec/
RD1D: RD dievčatá ročník 2005 – 2012 /8km, terén/ 8-15
RD1CH: RD chlapci ročník 2005 – 2012 /8km, terén/ 8-15
RD2D: RD dievčatá ročník do 2013 /2km, asfalt/ do 7
RD2CH: RD chlapci ročník do 2013 /2km, asfalt/ do 7

O zaradení pretekára do disciplíny a kategórie rozhoduje rok narodenia, výnimky nie sú povolené.

Štart kategórií:
9:45 MM, MBM, MCM, MDM, ZM 75km
10:00 JP, MP, MBP, MCP, MDP, ZJP, ZP, ZMBP, ZMCP, E-BIKE 47km
10:15 RD1 8km
10:30 RD2 2km
11:30 KŠ, JŠ, MŠ, MBŠ, MCŠ, MDŠ, ZKŠ, ZJŠ, ZŠ, ZMBŠ, ZMCŠ, 27km

Limitovaný počet štartovných čísiel pre jednotlivé disciplíny a kategórie+ farebné značenie tratí:
75km 150 čísiel značenie prvé kolo oranžová + druhé kolo modrá
47km 350 čísiel oranžová
27km 400 čísiel modrá
RD1 (8km) 100 čísel zelená
RD2 (2km) 100 čísel bez značenia
E-BIKE 47km 30 čísel oranžová

Štartovné čísla a čipy budú pretekárom pridelené a odovzdané pri prezentácii po zaplatení štartovného.
Z organizačných dôvodov bude počet pretekárov v jednotlivých kategóriách limitovaný počtom štartovných čísiel.

Popis trate: maratón dlhá trať 75km
Maratón dlhá trať sa ide dvojkolove, prvé kolo je totožné s polmaratónskou traťou, prechod do druhého kola je podcintorínom v Hronseku, tam pretekáritam pretekári odbočia doprava a pokračujú do druhého kola ktoré je totožné so štvrťmaratónskou traťou.Značenie trate – prvé kolo oranžová, po prejazde cez Hronsek druhé kolo modrá.

Popis trate: polmaratón stredná trať 47km, E – BIKE: 47km
Štartuje sa v obci Hronsek pred Obecným úradom, cez železničné priecestie asfaltovou cestou popri vojenskom objekte, ďalej značenou cyklotrasou do obce Vlkanová a nenáročným stúpaním cez Peťovskú dolinu až nad obec Iliaš. Odtiaľ zvlneným terénom pod hvezdáreň na Vartovke cez Kozlinec nad obec Horná Mičiná, a po modrej turistickej značke a značenej trati hrebeňom cez Ostrý vrch k usadlosti Hrabová, odtiaľ ďalej po modrej turistickej značke na Kamennú a cez Kopanice po značenej trati späť do cieľa v Hronseku.Značenie trate – oranžová.

Popis trate:štvrťmaratón krátka trať27km
Trať je totožná s 47km traťou až po 13km v polovici Peťovskej doliny, kde odbočí po žltej turistickej značke smerom na Mičinské lúky a po cca 2km sa znovu napojí na 47km trať.Značenie trate – modrá.

Popis trate Škoda Family RD1 (8km) a RD2 (2km).
Trať RD1ulicami Hronseku popri rustikálnom kostolíku a poza Vodný hrad k železničnému priecestiu, ďalej k výcvikovému stredisku vojenskej polície kde pretekári odbočia doľava po starej železničnej vlečke, prejdu areálom priemyselnej zóny obce Vlkanová,pred železničným priecestím odbočia doprava, znovu po 200m odbočia doprava a poľnou cestou poza areál priemyselnej zóny až ku kasárňam kde po 200m odbočujú doľava na poľnú cestu, ktorou sa po 1km napoja na príjazdovú cestu všetkých tratí a po nej do cieľa v Hronseku.Značenie trate 8km – zelená.Trať RD2
Absolvuje 2km okruh v obci Hronsek/ nedoporučujeme odrážadlá, časť trať má úseky šotolinové aj trávnaté
/.Značenie trate 2km – bez značenia, len regulovčíci

!!! Pretekári musia bezpodmienečne rešpektovať regulovčíkov na železničnom priecestí

Prihlášky
Len online na stránke https://marathonbbtour.sk/registracia do27.4.2020 12:00 hod.
Doporučujeme si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.

Štartovné
Kategórie do 24.4.2020, prevodom * 1.5.2020, hotovosť 2.5.2020, hotovosť
27km 20 € 25 € 30€
75km, 47km, E-BIKE 47km 20 € 25 € 30 €
Rodiny s deťmi 10€ 10 € 10 €

V cene štartovného je štartové číslo s čipom, štartovný balíček, účasť na žrebovaní o ceny, občerstvenie na trati,technické a zdravotné zabezpečenie, jedlo a nápoj v cieli.
Z každého jedného štartovného bude venované 1€ pre OZ KoLesom, ktoré budujú a starajú sa o Laskomerské trialy.

Celá čiastka bude odovzdaná vrámci vyhlásenia výsledok a tomboly.

* Informácie o bankovom prevode Vám budú automatický zaslané e–mailom po registrácii.

Prezentácia a registrácia
Miesto: Obecný úrad Hronsek
1. mája 2020 od 16.00 do 19.30 všetky kategórie
2. mája 2020 od 07.00 do 09.15 75km, 47km, E – BIKE 47km
od 07.00 do 09:45 RD1 a RD2
od 07.00 do 11.00 27km

Po vyznačenom čase prezentácie jednotlivej kategórie, alebo po minutí štartovných čísiel sa už nebude dať prihlásiť.
Prihlásenie bude ukončené!

Zdravotný stav:
Podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže.Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko.

Škody:
Pretekár sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko.Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej pretekárskej trati.

Súhlas zákonného zástupcu:
Pre pretekárov do 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu so štartom na pretekoch.

Ubytovanie:
Ubytovanie a dopravu jednotlivcov usporiadateľ nezabezpečuje.

Značenie trate:
Plán tratí bude vyvesený v priestore štartu. Značenie – farebné šípky na ceste, bielo – červené fáborky . Orientačná pomoc smerníkov na celej trati.

Tréningy:
Nakoľko trate sa nachádzajú v súkromných lokalitách a poľovníckom revíri, obmedzte tréning po 18. hodine!
Pretekár trénuje na vlastnú zodpovednosť!
Hodinu pred štartom preteku je tréning zakázaný!

Odstúpenie z preteku:
Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo pri najbližšej kontrole,alebo v cieli preteku.Odstúpenie z preteku signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia a časový limit:
Pretekári, ktorí :

- predčasne odštartujú,
- neprejdú všetkými kontrolami,
- nešportovo sa správajú počas preteku,
- neuposlúchnu pokyny regulovčíkov na železničnom priecestí
- zložia si ochrannú prilbu,
budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Stop limit maratónskej trati je 3,5 hod pri prejazde do druhého kola. Po tomto čaše pretekár nebude môcť pokračovať do druhého kola.

Občerstvenie:
Na trati: 75km3x (na kilometri 20, 33, 60) + spoločné v cieli.Na trati: 47km 2x (na kilometri 20 a 33), 27km 1x (na kilometri 13) + spoločné v cieli.Vrámci série ŠBOT sa bude podávať občerstvenie na trati v ekologicky šetrných materiáloch, ktoré sú šetrnejšie k živnotnému prostrediu.
Pitný režim zabezpečuje SIS

Protesty:
prijíma hlavný rozhodca lenpísomne s vkladom 50 € do 15 min. po zverejnení výsledkov.

Vecné ceny:
získajú prví traja v súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórií.

Vyhlásenie víťazov:
Vyhlásenie detských kategórii o 13,00 hod
Vyhlásenie ostatných kategórií o 15,00 hod

Žrebovanie o ceny:
-Po skončení vyhlásenia víťazov budú žrebované vecné ceny pre všetkých pretekárov, ktorí pretek dokončili.
-Hlavná cena horský bicykel ŠKODA 29 veľkosť M
-Vecné ceny vylosovaným pretekárom, ktorí nie sú prítomní losovania prepadajú v prospech ďalšieho
vylosovaného pretekára.

Ďalšie ustanovenia:
-Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z inej nutnej príčiny zmenu štartu, cieľa trate, resp. odvolanie preteku.
-Pri odvolaní preteku bude čiastka štartovného po odpočítaní nákladov pretekárom vrátená.
-Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú týchto preteku na vlastné riziko.
-Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
-Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach.
-Povinná je ochranná cyklistická plná prilba!
-Zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku!

Organizačný výbor a kontakty:
hlavný rozhodca: Michal Párička, predseda klubu +421 903 493 324 michalparicka@gmail.com
riaditeľ preteku: Jaroslav Pĺžik +421 907 804 984 plzik1957@gmail.com
pokladník: Milan Černek
autori trate: Jaroslav Pĺžik, Jozef Sláma +421 908 513 797 jozefslama@gmail.com
značenie trate: Jozef Sláma
Miroslav Vaculčiak +421 908 916 955 vaculciak.miroslav@gmail.com
registrácia: Roman Halaj registracia@marathonbb.com
časomiera: Dušan Richter vos@vos-tpk.sk

ZRUŠENÉ ŠKODA Vlko Hron MTB

02.05.2020
2. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
MTB - maratón
Hronsek (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up1thumb_down

Naspäť do kalendára
keyboard_arrow_up